Partnership Terms

22/12/2023

12:54

Partnership Terms - Vellias Hosting


Effective Date: 22-12-23


Nederlands:
 1. Algemeen
  Door een partnerschap aan te gaan met Vellias Hosting stem je in met de onderstaande voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je een partnerschap aangaat.
 2. Partnerschap  • Als partner van Vellias Hosting promoot je onze hostingdiensten.

  • Voor elke doorverwezen klant die een aankoop doet, ontvang je een afgesproken percentage korting op onze hostingdiensten.

  • Bij voldoende doorverwezen klanten die de kosten van de hosting overtreffen, ontvang je een financiële vergoeding.
 3. Verantwoordelijkheden  • Partners zijn verantwoordelijk voor het adequaat promoten van Vellias Hosting en het verstrekken van accurate informatie aan doorverwezen klanten.

  • Het is niet toegestaan om misleidende informatie te verstrekken over Vellias Hosting.
 4. Uitsluiting van Aansprakelijkheid  • Vellias Hosting is niet aansprakelijk voor verliezen of schade die voortvloeien uit het partnerschap.
 5. Wijzigingen  • Vellias Hosting behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht bij publicatie op onze website.
 6. Contactgegevens
  Voor vragen of opmerkingen over onze Partnership Terms kun je contact met ons opnemen via [[email protected]].
English:
 1. General
  By entering into a partnership with Vellias Hosting, you agree to the terms outlined below. Please read these terms carefully before entering into a partnership.
 2. Partnership  • As a partner of Vellias Hosting, you will promote our hosting services.

  • For every referred customer who makes a purchase, you will receive an agreed percentage discount on our hosting services.

  • If the number of referred customers surpasses the hosting costs, you will receive a financial compensation.
 3. Responsibilities  • Partners are responsible for adequately promoting Vellias Hosting and providing accurate information to referred customers.

  • Providing misleading information about Vellias Hosting is not permitted.
 4. Limitation of Liability  • Vellias Hosting is not liable for any losses or damages arising from the partnership.
 5. Changes  • Vellias Hosting reserves the right to modify these terms at any time. Changes will be effective upon publication on our website.
 6. Contact Information
  For questions or comments regarding our Partnership Terms, you can contact us at [[email protected]].
By entering into a partnership with us, you agree to abide by these Partnership Terms. We reserve the right to update or modify these terms at any time. Any changes will be effective upon posting the revised terms on our website.